Разное => Выставки МКФ, УКФ, АКС и т.д. => Тема начата: марина от Декабря 29, 2010, 04:01:10 pmНазвание: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: марина от Декабря 29, 2010, 04:01:10 pm
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ  (ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК ПОРОДЫ  РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ) ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДАННОМ МЕРОПРИЯТИИ!!!
место проведения собрания ,дата и адрес указанны в приказе КСУ
с приказом можно ознакомиться тут:
 http://uku.com.ua/oficial_inform/prikazy/2010/54/index.html (http://uku.com.ua/oficial_inform/prikazy/2010/54/index.html)


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Декабря 29, 2010, 05:02:33 pm
(http://uku.com.ua/oficial_inform/prikazy/2010/54/pic.gif)


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Степанова Юля от Декабря 29, 2010, 05:50:50 pm
Интересные новости под Новый Год  ::)

Скажите мне пожалуйста, а какова цель создания монопородного клуба РПБ? Про проведение монопородных выставок можно не говорить.
Цели, задачи, направления? И в чем заключается смысл создания такого общества в Украине?


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: rainstars от Декабря 29, 2010, 09:46:54 pm
С Новым годом!!!


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: марина от Декабря 30, 2010, 10:57:37 am
Вопросы  связанные с организацией клуба по телефонам     -0950323235
                                                         -0676303704

С уважением  оргкомитет.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Vlada от Декабря 30, 2010, 07:15:56 pm
А почему вся информация по телефонам? Почему нельзя тут ответить? Ведь 2 из 3 организатором постоянно заходят на этот форум :-\


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Vladikino от Декабря 30, 2010, 10:25:09 pm
ПОЛОЖЕННЯ
про створення монопородних клубів
у системі ФМСУ.


Київ2010 рік.

1. Загальні положення.
.
1.1. Всеукраїнський клуб мисливської породи (далі ВКМП) створюється за ініціативи
власників відповідної породи мисливських собак, які представляють не менш ніж 1/2 областей України і затверджується рішенням Президії Федерації мисливського собаківництва України (далі Федерації) з подальшим погодженням і реєстрацією Президії Кінологічної спілки України (далі Спілки). ВКМП представляє з себе добровільне об”єднання заводчиків та власників даної мисливської породи на основі єдності їх інтересів.
1.2. Міжрегіональний (регіональний) клуб мисливської породи (далі МКМП або РКМП) створюється за ініціативи власників відповідної породи мисливських собак, які представляють не менш ніж 3 (1) області України і затверджується рішенням Президії Федерації мисливського собаківництва України з подальшим погодженням і реєстрацією Президії Кінологічної спілки України. РКМП представляє з себе добровільне об”єднання власників даної мисливської породи та експертів з мисливського собаківництва на основі єдності їх інтересів, що визнають Статут ФМСУ, Статут КСУ і дане Положення, сплатили членські внески до ФМСУ.
1.3.Рішення про створення ВКМП, МКМП або РКМП (далі Клуб,)приймається установчими зборами.
14.Основою для визначення статусу Клуба мисливської породи, затвердження його рішенням Президії Федерації з подальшою реєстрацією у Спілці є:
 - письмова заява;
- протокол установчих зборів;
- список учасників установчих зборів;
- копія Положення про Клуба;
- відомості про керівні органи Клуба;
- відомості про фактичне знаходження (адреса) Клуба.
15. Положення про  Клуб повинно відповідати основним пунктам «Положення про монопородні клуби», затвердженого Спілкою, основним  статутним положенням Федерації.
16.Підтвердженням про присвоєння статусу Клуба є виписка з протоколу Президії Федерації погодженого Спілкою.
1.7.ВКМП, РКМП не має статуса юридичної особи, вільний в визначені своєї структури в рамках зазначеного Положення і діючого законодавства України.
11. Правила проведення установчих, загальних зборів і звітно-виборчих Конференцій Клубів.
2.1. Клуби у системі Федерації повинні за 30 днів до визначеної дати проведення зборів, Конференції письмово повідомити Федерацію і Спілку про строки і місце проведення заходу.
2.2. До повідомлення про проведення установчих зборів по створенню Клуба чи Конференції ініціативна група повинна надати правомочне рішення (протокол ініціативної групи) про скликання загальних зборів.
2.3. Президент Федерації має право своїм розпорядженням направити на Конференцію, загальні збори, спостерігача якому організатори повинні створити всі необхідні умови для участі у Конференції, загальних зборах.
2.4. Конференція, загальні чи установчі збори повинні проводитися у доступному місці для більшості учасників.
2.5. Представник ініціативної групи повинен особисто бути присутнім на Конференції, загальних чи установчих зборах.
2.6. Повноваження присутності представника ініціативної групи на Конференції, загальних чи установчих зборах підтверджуються протоколом зборів ініціативної групи про обрання його делегатом.
2.8. Делегат - фізична особа може бути присутнім на черговій/позачерговій Конференції, загальних зборах особисто, або направити повноважного представника, повноваження якого підтверджуються довіреністю. Представником може бути будь яка особа.
2.9. Один представник має право мати на руках не більше 3(три) довіреностей.
2.10. Клуб у термін не пізніше 30 календарних днів після проведення Конференції, загальних зборів повинні направити до президії Федерації завірену копію протоколу з додатками завірених копій прийнятих документів про проведення Конференції, загальних зборів, підтверджуючих правомочність їх проведення, наявність кворуму, копії прийнятих  на Конференції, загальних зборах документів.
111. Цілі і завдання Клубів.
3.1. Основними цілями і завданнями Клубів визначаючих їх статус є:
- об”єднання власників мисливських собак даної мисливської породи на основі єдності інтересів в справі  збереження та удосконалення екстер’єрних та робочих якостей собак цієї мисливської породи;
- сприяння популяризації собак даної мисливської породи в Україні
- облік та аналіз стану поголів”я собак даної мисливської породи в Україні;
- збір інформації про стан породи за кордоном, обмін інформацією;
- розробка положення, методики і надання відповідних рекомендацій стосовно ведення племінної роботи з даною породою мисливських собак;
- надання інформаційної підтримки власникам собак при здійсненні ними племінних заходів;
- виконання загальних підходів до племінної справи з породою у рамках основних положень
з племінної роботи, затверджених Федерацією, Спілкою;
- розробка положення щодо присвоєння клубних титулів і звань членам Клубу з видачею відповідних сертифікатів;
- організація роботи інформаційного сайту;
- сприяння  видавництву друкованих видань кінологічної направленості;
- участь у заходах Федерації спільно з Спілкою;
- сумісне з Федерацією, Спілкою проведення Національних, регіональних виставок і польових заходів, тестування, племінних оглядів, семінарів з заводчиками, експертами і інших кінологічних заходів, направлених на розвиток і популяризацію даної мисливської породи;
- за підтримки Спілки, Федерації здійснити членство у відповідному міжнародному монопородному Клубі, налагодити зв”язки з іншими закордонними клубами, асоціаціями, громадськими і невладними організаціями кінологічної направленості;
- здійснювати інші види діяльності, які будуть направлені на забезпечення виконання основних положень Клубу, які не противорічять діючому законодавству України, основним положенням статутів ФОСУ, КСУ, МКФ і цьому Положенню.
1У. Обов”язки Клубів.
4.1. Клуби в системі Федерації зобов”язані:
- у своїй діяльності керуватися нормативно-правовими документами з мисливського собаківництва, діючими положеннями Федерації, Спілки;
- щорічно, не пізніше 01 грудня поточного ріку (п.р.) надавити до Федерації статистичний звіт:
а) про проведені клубні кінологічні заходи за минулий рік;
б) списочний склад членів Клубу станом на 01 грудня п.р.
в) склад керівних органів;
г) адресу фактичного розташування (поштову адресу), контактні телефони для зв”язку, електронну скриньку;
д) надавати на затвердження Федерації, Спілки план селекційних заходів на наступний рік;
аналітичний огляд стану породи (за необхідністю);
е) щоквартально надавати Федерації звіт про селекційні заходи по породі у поточному році;
ж) при зміні керівного складу, поштової адреси сповіщати Федерацію не пізніше 30 денного терміну;
У. Правила проведення монопородних селекційних заходів і затвердження заявок по ним.
5.1. Монопородні селекційні заходи (виставки, виводки, змагання, випробування) проводяться по затвердженим Федерацією і погодженим Спілкою Положенням (Правилам), при умові  включення їх у загальний план кінологічних заходів на наступний рік.
5.2. При відмові у затверджені заявки на проведення монопородного селекційного заходу, або зниження його статусу Федерація і Спілка повинні сповістити заявнику у термін 30 календарних днів, з моменту її отримання, з ґрунтовним поясненням причин відмови;
У1. Порядок припинення діяльності Клубів.
6.1. Припинення діяльності Клубів визначається у випадках які регламентуються чинним законодавством України.
6.2. У випадках коли діяльність Клубів припинено вони не мають право виконувати наступні дії:
а) заявляти селекційні заходи з моменту припинення діяльності;
б) видавати будь які документи щодо селекційних, родовідно-племінних заходів;
в) самостійно проводити будь які селекційні заходи після припинення або обмеження діяльності;
г) опублікований календар селекційних заходів Клубів у термін 6 місяців після опублікування припинення діяльності вважається скасованим;
д) результати монопородних селекційних заходів проведених в Клубі, діяльність якого припинена, не враховуються в системі Федерації, Спілки з моменту опублікування відповідного рішення, до поновлення його діяльності, або створення нового Клубу;
ж) дипломи, сертифікати п.р., які не отримано до припинення діяльності Клубу, будуть обмінюватися після поновлення діяльності Клубу, або створення нового Клубу;
У11. Відповідальність Клубів.
7.1. Президія Федерації, Спілки може виключити Клуб з своїх лав у разі:
а) порушення або невиконання Клубом цього Положення;
б) нанесення Федерації, Спілці шкоди ділової репутації, або матеріального збитку;
Президія Федерації може застосувати до Клубу інші санкції за об”єктивних причин, які  регламентуються нормативно-правовими документами з мисливського собаківництва, Положеннями, Правилами, особистими статутними вимогами Федерації, Спілки.
У111. Прикінцеві положення.
8.1. Це Положення вступає в силу з моменту його підписання і поширюється на всю територію України.
8.2. Раніше створені монопородні клуби які набули статус юридичної особи, до вступу дії цього Положення, працюють  без змін напрямків обраної діяльності.

Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Декабря 31, 2010, 10:03:08 am
А почему вся информация по телефонам? Почему нельзя тут ответить? Ведь 2 из 3 организатором постоянно заходят на этот форум :-\
Полностью согласна.
Зачем по телефону отвечать на одни и те же вопросы по несколько раз, если можно один раз написать?


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Января 01, 2011, 03:27:02 pm
Заглянула в календарь, 20 января - четверг - рабочий день.
Все ли желающие смогут приехать в Запорожье среди недели?
Сразу оговорюсь, не о себе беспокоюсь, сама бы даже на выходные не приехала, т.к. каждый охотничий день в сезоне для меня ценнее золота.
А вот владельцы борзых из других регионов может быть и захотели посетить сие мероприятие, да работают по четвергам...


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Января 01, 2011, 04:17:56 pm
ПОЛОЖЕННЯ
про створення монопородних клубів
у системі ФМСУ.
Немного ошиблись с положением. В данном случае необходимо руководствоваться следующим документом:

 УТВЕРЖДЕНО
Президиумом КСУ
5 ноября 2008 г.
Президент КСУ Онищенко Г.Г.

 ПОЛОЖЕНИЕ КИНОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА УКРАИНЫ О ПОРОДНЫХ КЛУБАХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВКП
1.1 Всеукраинский Клуб Кинологического Союза Украины по породе или породам (в дальнейшем ВКП) создаётся по инициативе владельцев собак (членов КСУ) определённой породы или пород и представляет собой добровольное объединение заводчиков и владельцев собак данной породы, на основе общности их интересов.
1.2 ВКП создаются для координации племенного разведения и использования собак, с целью сохранения, закрепления и усовершенствования их породных качеств.
1.3 Работа ВКП должна осуществляться с целью реализации прав и законных интересов членов КСУ, владельцев определённой породы собак. Основываться на принципах добровольности, равноправия, гласности и самоуправления.
1.4 Свою деятельность ВКП может осуществлять, базируясь на материальной базе отделения КСУ. В этом случае привязанность ВКП к отделению КСУ определяется по месту проживания руководителя ВКП и с согласия на то руководителя отделения. Базирование ВКП при отделении КСУ фиксируется внутренним приказом по отделению.
1.5 Решение о создании ВКП принимается учредительным собранием.
1.6 На основании приказа по КСУ, созыв учредительного собрания объявляет и обеспечивает его проведение инициативная группа, сформированная из числа заинтересованных лиц, в количестве, не менее трёх человек.
1.7 О созыве учредительного собрания должно быть объявлено не позже, чем за месяц до даты проведения. Информация о созыве учредительного собрания должна поступить во все отделения КСУ, питомники, занимающиеся разведением данной породы, и размещаться в печатном органе КСУ.
1.8 Сроки, место проведения Съездов, учредительных собраний, общих собраний ВКП, и присутствие на них наблюдателя от Кинологического Союза Украины, фиксируются приказом по КСУ.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ВКП
2.1 ВКП не имеет статуса юридического лица, свободен в определении своей внутренней структуры, в рамках, оговорённых этим положением и действующим законодательством Украины.
2.2 Деятельность ВКП (через КСУ) распространяется на всю территорию Украины.
2.3 ВКП своё положение подают на утверждение Президиума КСУ.
2.4 ВКП имеет свои штампы (изготовленные и выданные КСУ), бланки, эмблему и другие средства идентификации, утверждённые высшим руководящим органом ВКП и Президиумом КСУ.
2.5 На ряду со своей символикой, ВКП использует символику КСУ.
2.6 В своей деятельности ВКП руководствуется этим положением, своим Уставом или положением, Уставами КСУ, МКФ и действующим законодательством Украины.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВКП
3.1 Добровольное объединение любителей пород собак на основе единства интересов в деле совершенствования экстерьерных и рабочих качеств данных пород собак.
3.2 Организация учета и регулирования племенной работы, с целью сохранения и усовершенствования генофонда собак данных пород.
3.3 Содержание и ведение базы данных украинского поголовья собак.
3.4 Разработка методик, положений и рекомендаций, касающихся работы с породами.
3.5 Разработка правил по присуждению титулов и званий Клуба, их присуждение и выдача соответствующих сертификатов.
3.6 Оказание информационной поддержки владельцам собак, занимающихся племенным разведением данных пород - организация работы информационного сайта.
3.7 Организация и проведение Международных, национальных и региональных выставок, с приглашением для экспертизы судей, кандидатуры которых, определяются на коллегиальной основе;
3.8 В сотрудничестве с отделениями КСУ, организация и проведение специализированных выставок, чемпионатов, соревнований, семинаров и пр.
3.9 Через КСУ, членство ВКП в соответствующих международных организациях.
3.10 Содействие выходу в свет специализированных изданий (журналов, газет, буклетов, сайтов и пр.).
3.11 Содействие повышению популярности породы.
3.12 Осуществление других видов деятельности, направленных на обеспечение выполнения целей и задач ВКП, не противоречащих действующему законодательству Украины, Уставам КСУ, МКФ и этому Положению.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦЫПИ ФОРМИРОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ВКП
4.1 Высшим руководящим органом ВКП является общее собрание членов ВКП или Съезд ВКП, которые в праве:
- определять основные принципы и направления в работе ВКП;
- определять структуру ВКП;
- утверждать положение или Устав ВКП, вносить изменения и дополнения к ним;
- избирать руководящие органы ВКП, определять их полномочия и сроки полномочий;
- Определять размеры взносов в ВКП или их отсутствие;
- принимать решения о реорганизации и ликвидации ВКП;
- решать другие вопросы, связанные с деятельностью ВКП.
4.2 Руководство ВКП между съездами осуществляет Правление (Президиум), избранное Съездом. Количественный состав, периодичность заседаний и полномочия Правления определяет Съезд.
4.3 Работу Правления возглавляет Президент ВКП. Он представляет интересы ВКП в КСУ и других инстанциях. Отчитывается перед съездом за проделанную работу.

5. ЧЛЕНЫ ВКП
5.1 Членство в ВКП является добровольным и базируется на принципах равноправия. Может быть, как индивидуальным, так и коллективным. Правила вступления в члены ВКП определяются общим собранием или Съездом ВКП.
5.2 Индивидуальными членами ВКП могут быть лица, члены КСУ, которые признают Устав и Положения ВКП и принимают участие в его работе.
5.3 Коллективными членами ВКП могут быть коллективы ведомственных питомников, реализующие свои права и обязательства в ВКП через своих представителей.
5.4 Члены ВКП свою племенную деятельность осуществляют через отделения КСУ, в которых состоят на учёте;
5.5 Приём в члены ВКП осуществляется на основании поданного заявления на имя Президента ВКП. Вступившему в члены ВКП, выдаётся именная клубная карточка, имеющая срок действия - один год. В членстве не может быть отказано без уважительных причин, предъявленных заявителю в письменной форме.
5.6 Членство в ВКП может быть остановлено:
- по письменному заявлению члена ВКП;
- автоматически, при неоплате членских взносов на протяжении полутора лет (если таковые имеют место по решению высшего руководящего органа ВКП);
- Решением Правления ВКП, на определенный срок, за нарушение Положений ВКП, за не этичное поведение в отношениях между членами ВКП;
- Членство в ВКП, после исключения, может быть восстановлено не раньше чем через шесть месяцев после даты исключения.
5.7 члены ВКП имеют право:
- Избирать и быть избранными в руководящие органы ВКП;
- Принимать участие во всех зоотехнических, спортивных и просветительных
мероприятиях ВКП;
- Обращаться с жалобами и подавать предложения по улучшению работы ВКП на рассмотрение руководящими органами. Принимать участие в их обсуждении;
- Пользоваться услугами и льготами, предоставляемыми ВКП для своих членов.
- Пользоваться консультациями специалистов, и получать информационно-методическую помощь ВКП;
5.8 Члены ВКП обязаны:
" В своей деятельности придерживаться данного и других Положений ВКП;
Своевременно и в полной мере оплачивать членские взносы (если таковые имеют место по решению высшего руководящего органа ВКП);
" Выполнять решения руководящих органов ВКП, принятых в рамках их компетенции;
" Всячески содействовать ВКП в вопросах достижения им целей и выполнения поставленных задач.

Выполнение требований данного положения обязательно при создании и осуществлении деятельности всех породных Клубов КСУ.


Очень надеюсь, что выделенные мной пункты не останутся простой писаниной на бумаге.
Хочется верить, что наконец-то в КСУ примут Правила полевых испытаний борзых и будут их проводить, примут Правила проведения курсинга и бегов, возможно, немного ужесточат допуск производителей к вязкам...


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Января 01, 2011, 04:48:48 pm
Дружеский совет, если нужен, конечно.
Когда будете принимать Правила полевых испытаний, возьмите за основу Правила 1972 года, а не те, что якобы действуют в ФОСУ с 2009 года.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Vlada от Января 03, 2011, 01:19:27 am
А меня вот эти пункты озадачивают

Цитировать
ВКП создаются для координации племенного разведения и использования собак, с целью сохранения, закрепления и усовершенствования их породных качеств.

Цитировать
3.2 Организация учета и регулирования[ племенной работы, с целью сохранения и усовершенствования генофонда собак данных пород.

Т.е. монопородоный клуб может диктовать кого и с кем можно вязать, а кого нет?

=====================================

Вообще было бы лучше, если сборы провели не просто так среди недели (не у всех свободный график, да и не каждй поедет просто на сборы), а во время крупной выставки типа "Каштанов" в Киеве, или в рамках той же монопородки летом. Имхо, собралось бы больше народа.
Хотя у меня такое ощущение, что это не надо ::)


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Января 03, 2011, 08:25:29 am
Цитировать
Т.е. монопородоный клуб может диктовать кого и с кем можно вязать, а кого нет?
Мне кажется, что на личности переходить не будут, а всего лишь могут внести изменения в Положение о племенной работе с данной породой.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Степанова Юля от Января 03, 2011, 12:21:41 pm
Просьба к организаторам выложить на форуме Проект Устава/Положения о клубе РПБ.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Января 03, 2011, 07:21:58 pm
Просьба к организаторам выложить на форуме Проект Устава/Положения о клубе РПБ.
В Положении о ВКП КСУ сказано, что Устав ВКП утверждается на Съезде ВКП. Поскольку самого ВКП еще нет, то нет и его Устава.
Как я себе понимаю, сначала соберут людей, желающих создать ВКП в Украине и быть его членами, а потом они уже и будут вместе писать Устав, а утвердят его на Съезде.
20 января будут проведены сборы владельцев РПБ, а никак не Съезд ВКП.
Хотя, возможно, проект Устава уже существует.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Степанова Юля от Января 03, 2011, 07:56:15 pm
Я ж про проект и говорю....

В любом случае, вопросы задаются, а ответов никаких....


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Степанова Юля от Января 03, 2011, 07:58:45 pm
По моему мнению, такие сборы владельцев собак лучше приурочивать к каким-либо мероприятиям. Например, к апрельскому курсингу в Одессе.  Это еще один вопрос к организаторам. Может стоит пересмотреть дату проведения сборов?Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Vlada от Января 04, 2011, 05:55:38 pm
Хотя, возможно, проект Устава уже существует.

Вот именно что интересно ознакомиться хотя бы с проектом устава.
Обычно дают "сырой" проект для ознакомления, потом уже обсуждают, а потом принимают.

А тут тишина полнейшая...


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Января 11, 2011, 08:37:31 pm
Сорока на хвосте принесла весточку, что дата изменена.
Так ли это?


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Александрит от Января 13, 2011, 10:31:02 pm
В связи с увеличением желающих организовать МОНОПОРОДНЫЙ КЛУБ
             ;D ;D ;D

Согласно приказа КСУ собрание переносится на 5 марта 2010 г.

http://www.uku.com.ua/oficial_inform/prikazy/2011/04/index.html

С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!

Ждем ...Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Января 14, 2011, 07:31:08 am
(http://www.uku.com.ua/oficial_inform/prikazy/2011/04/pic.gif)
Я еще могу понять решение о расширении орг.комитета, но зачем заменили наблюдателя? ??? ??? ???


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Января 14, 2011, 07:49:35 am
Простите, а у новой инициативной группы есть проект Устава, хотя бы "сырой"?
Интересно хоть какой-то почитать...


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: марина от Января 14, 2011, 03:13:40 pm
1-
Просьба к организаторам выложить на форуме Проект Устава/Положения о клубе РПБ.

2-Я уже на другом форуме задала вопросы организаторам:

"Скажите мне пожалуйста, а какова цель создания монопородного клуба РПБ? Про проведение монопородных выставок можно не говорить.
Цели, задачи, направления? И в чем заключается смысл создания такого общества в Украине?":ne_vi_del:

_________________
С уважением, Юлия Степанова3-Богдан  Корчак  пишет:  популяризировать- нужно взять в кавычки, а может в ...


вообщем вся тема тут  ---http://www.uahunter.com.ua/forum/post562850.html#p562850 (http://www.uahunter.com.ua/forum/post562850.html#p562850)

и вот еще---http://uaksu.forum24.ru/?1-1-0-00000808-000-0-0-1293729574 (http://uaksu.forum24.ru/?1-1-0-00000808-000-0-0-1293729574)и вот--http://uaksu.forum24.ru/?1-12-40-00000667-000-240-0-1294321929 (http://uaksu.forum24.ru/?1-12-40-00000667-000-240-0-1294321929)

кого что интересовало в монопородном клубе сразу видно :-[
А теперь смотрим приказ №4 от 12.01.2011 и пункт №3 -появились (еще организаторы под№5 и№6 ),так может Вы Юля и Богдан теперь и ответите на вопросы заданные вами несколько дней назад ?  >:(

пока никто ничего не создавал всем было все равно в лучшем случае а вобщем только писали зачем,кто будет президент,а смысл,а что вязки будуд теперь  контролировать ,а для чего..
как только кто то начал работу ..ОООООО....сразу всем стало надо и не просто а еще и в организаторы теперь нужно...и предыдущие организаторы  ненужны. ;D (домик из пальмовых веточек)очень популярен в Африке.
на Это ...есть поговорка но о ней чуть позже..
 :P ;D ;D ;D

Helena   на Ваш вопрос про наблюдателя,это дополнительной группе организаторов (наверное)


Уважаемые  борзятники!приносим свои извинения за изменение даты собрания!
особенно тем кому пришлось сдавать купленные билеты.
Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: из Алмазного Фонда от Января 14, 2011, 03:28:49 pm
Когда будете принимать Правила полевых испытаний, возьмите за основу Правила 1972 года, а не те, что якобы действуют в ФОСУ с 2009 года.
Нелена, а можно пояснить почему?


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Января 14, 2011, 03:42:31 pm
Мое мнение о проекте Правил 2009 года можете узнать на главной странице сайта, размещено было еще год назад.
Данная тема немного о другом.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Александрит от Января 14, 2011, 03:47:08 pm
Здравствуйте!
Я Е.Зыкова. Ответственная за проведение этого собрания.
Мой телефон указан в этой теме.

Ни один организтор (второго эшелона) мне не звонил.
По просьбе Вице Президента КСУ я звонила Юрицину Ю.Ф. для решения организационных вопросов. Со мной разговаривать не захотели, бросив трубку дважды. :o

Двожу до сведения организаторов № 2. Правда я не понимаю, их роли. Но...
И так. Вчера было обещано президенту КСУ (на основании этого выдан новый приказ), что приедут на собрание со стороны организаторов №2 90 человек.
В связи с этим придется снимать помещение, что бы вместить всех желающих.
Цена такого зала начиается от 1000 грн. Это ложится на плечи организаторов. Прошу связаться со мной для перевода вами половины стоимости аренды.

С Уважением Екатерина.
(095 0323235)


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Января 14, 2011, 03:58:51 pm
90 человек?
Не знала, что в КСУ так много владельцев русских псовых борзых! :o
А может это семейные подряды?  :D
Типа в семье одна собачка, а подписались бабушки-дедушки, тети-дяди, крестные...
Количество реально впечатляет. Реально ли оно?


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Александрит от Января 14, 2011, 04:23:19 pm
90 человек?
Не знала, что в КСУ так много владельцев русских псовых борзых! :o

Представляете, как были удивлены в КСУ?????
 ;D :o ;D


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Степанова Юля от Января 14, 2011, 04:49:11 pm
А теперь вы проснулись.  Доброе утро!

уважаемый Председатель оргкомитета! Прошу вас выложить ПРОЕКТ Положения или Устава монопородного клуба.
Если ВЫ не хотите или стесняетесь  ;D его выклыдвать на всеобщее обозрение, то вышлите его по электронной почте (адрес в моем профиле). 


Вчера было обещано президенту КСУ (на основании этого выдан новый приказ), что приедут на собрание со стороны организаторов №2 90 человек.
В связи с этим придется снимать помещение, что бы вместить всех желающих.

А ВЫ что планировали??? Что никого кроме ВАС там не будет? Да хоть 90, хоть 200 человек - но все имеют права принять участие. Или я ошибаюсь? Ведь статус планируемого клуба ВСЕУКРАИНСКИЙ? Или как? Вы ж не отвечаете ни на один из задаваемых вопросов. Если вдруг ВЫ скажете, что ВАШ клуб будет Запорожским областным клубом РПБ - да ради Бога тогда. Делайте, что хотите. А сейчас, когда подтягивается к сбору все больше и больше людей с РАЗНЫХ областей Украины, вы начинаете истерить  ;D

Организатором и инициатором создания монопородного клуба является Запорожское отделение КСУ и Председатель оргкомитета - Зыкова Е. Какие вопросы? Какие "организаторы № 2" ??? 


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Января 14, 2011, 05:02:14 pm
Да хоть 90, хоть 200 человек - но все имеют права принять участие.
Насколько я поняла Положение о монопородных клубах КСУ, право имеют только члены КСУ-владельцы русских псовых борзых.
Неужели в КСУ так много владельцев рпб, что за неделю собрали голоса 90 человек?
Юля, 90 - это реальная цифра?
Спрашиваю, чтобы знать, не более. Т.к. всегда казалось, что именно на учете в КСУ стоит не так уж и много рпб.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Степанова Юля от Января 14, 2011, 06:18:00 pm
Многих борзятников возмутил тот факт, что планирование создания монопородного клуба русских борзых проходило под грифом "совершенно секретно". Только что закончился сезон испытаний. Проходили два крупнейших мероприятия - это очень крупные состязания в Покровке, на которых, кстати, присутствовала председатель оргкомитета будущих сборов Зыкова Е., проходили и Всеукраинские состязания в Крыму. Можно же было объявить владельцам борзых о том, что планируется создание такого клуба и рассказать о своих планах и выслушать мнение борзятников? Если скажете, что "в то время еще не думали" - не поверю. За два дня дела не делаются.

И по поводу искажения вопросов, задаваемых на этом и других форумах мной, Богданом и т.д. А никто не говорит, что клуб не нужен. Возможно, он и нужен. Интересовало одно - ВЫ, именно ВЫ, как ОРГАНИЗАТОРЫ, что планируете??? Какие у вас цели и задачи? Если вы хотели удовлетворить какие-то собственные амбиции - это одно. А если хотели сделать что-то ДЕЙСТВИТЕЛЬНО для ПОРОДЫ - то тогда почему все делалось "втихаря" ???
   


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Александрит от Января 14, 2011, 08:09:15 pm
Ведь статус планируемого клуба ВСЕУКРАИНСКИЙ? Или как?

Странный вопрос...

 вы начинаете истерить  

 :D И как это проявляется?
Как раз истерить начинаете Вы.

 Какие "организаторы № 2"

Вы плохо прочитали последний приказ? К предыдущим организаторам добавились три фамилии.Извините, но вы не были первыми, соответственно №2.

Я уже неоднократно повторяла.
Во избежание глупого трепа на форуме, ЗВОНИТЕ!!!!
Звонили многие, но ни один из группы организаторов № 2.
Юрицын отказался общаться, хотя именно его телефон был указан в вашем обращении к КСУ.
Если приедет 200 человек,будем только рады.Меня удивляет, почему Вы уверены, что нас это пугает?
 На тот момент, пока организаторами выступали три фамилии, вся подготовка к собранию и  расходы ложились на них.
Состав увеличился. Для чего??????????????????????????????????
Начинайте участвовать. Я так понимаю, Вы один из организаторов группы №2 Юлия Степанова.

Слушаем ВАС.............................
Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Александрит от Января 14, 2011, 08:15:12 pm
 Юлия Степанова пишет

Возможно, он и нужен.

Вы не уверены?Нужен ли клуб? :o

Как тогда оказалась Ваша фамилия в списках организаторов?
Я ТАК ПОНИМАЮ ЭТО ОШИБКА.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Александрит от Января 14, 2011, 08:41:42 pm
Что Вы можете предложить,если не уверены, только эти глупые разговоры на форуме?


Во многих  странах Европы уже есть свой монопородный клуб. Пора выползать из подполья.
Работы очень много,  об этом мы и будем говорить на собрании.Устав.Как же без него. Все обсудим. Кто решит, что клуб нужен, проголосует.

Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Степанова Юля от Января 14, 2011, 09:20:53 pm
Еще раз прошу выложить на форуме borzoi.org.ua  Проект Устава монопородного клуба РПБ и проект повестки дня сборов для ознакомления.

До сборов есть время, все заинтересованные лица смогли бы ознакомиться с тем, что вообще планируется, внести какие-то предложения, дополнения, замечания и т.д. Время есть, и сейчас можно все ХОРОШО обдумать, привести положение к "общему знаменателю", на сборах представить возможно уже окончательный вариант и больше времени оставить для решения конкретных вопросов.Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: марина от Января 15, 2011, 09:37:52 am
Юля Степанова писала:
Pilavr писал(а):
Юля и борзые писал(а):
Я уже на другом форуме задала вопросы организаторам:

"Скажите мне пожалуйста, а какова цель создания монопородного клуба РПБ? Про проведение монопородных выставок можно не говорить.
Цели, задачи, направления? И в чем заключается смысл создания такого общества в Украине?"Богдан Корчак, Одесса писал(а):
популяризировать- нужно взять в кавычки, а может в ...
популяризировать- нужно взять в кавычки, а может в ...


А теперь смотрим приказ №4 от 12.01.2011 и пункт №3 -появились (еще организаторы под№5 и№6 ),так может Вы Юля и Богдан теперь и ответите на вопросы заданные вами несколько дней назад ? :bra_vo:

_________________
http://www.psovajaohota.com

Пожаловаться на это сообщение
Вернуться к началу    
 Профиль Отправить личное сообщение 
Редактировать сообщение Ответить с цитатой 
Pilavr    
 Заголовок сообщения: Re: И снова к теме о монопородных клубах.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 6:09 pm
Не в сети
Старожил
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб фев 24, 2007 6:26 pm
Сообщения: 595
Откуда: Луганск, 050-286-38-83 begin_of_the_skype_highlighting              050-286-38-83      end_of_the_skype_highlighting    
цiкаво...
так может они и озвучат те цели, ради которых диаметрально поменяли собственное мнение?

_________________
Нельзя объябъять необъятное!
Нельзя постичь непостижимое!
Нельзя впихнуть невпихуемое!
(К. Прутков)

Ведь статус планируемого клуба ВСЕУКРАИНСКИЙ? Или как?

Странный вопрос...

 вы начинаете истерить 

 :D И как это проявляется?
Как раз истерить начинаете Вы.

 Какие "организаторы № 2"

Вы плохо прочитали последний приказ? К предыдущим организаторам добавились три фамилии.Извините, но вы не были первыми, соответственно №2.

Я уже неоднократно повторяла.
Во избежание глупого трепа на форуме, ЗВОНИТЕ!!!!
Звонили многие, но ни один из группы организаторов № 2.
Юрицын отказался общаться, хотя именно его телефон был указан в вашем обращении к КСУ.
Если приедет 200 человек,будем только рады.Меня удивляет, почему Вы уверены, что нас это пугает?
 На тот момент, пока организаторами выступали три фамилии, вся подготовка к собранию и  расходы ложились на них.
Состав увеличился. Для чего??????????????????????????????????
Начинайте участвовать. Я так понимаю, Вы один из организаторов группы №2 Юлия Степанова.

Слушаем ВАС.............................

Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Vlada от Января 15, 2011, 01:59:17 pm
Вот и рекция. Странная и агрессивная.
 
Сразу провели разделение "Организаторы №1" и "Организаторы №2". Хотя все входят в состав ОДНОГО оргкомитета. И какая разница кого первого, кого второго добавили в приказ.

Интересно, почему на поставленые вопросы ТЕПЕРЬ должны отвечать люди, которые только появились в списке оргкомитета, а не те, кто был там изначально? :o

Как тогда оказалась Ваша фамилия в списках организаторов?
Я ТАК ПОНИМАЮ ЭТО ОШИБКА.
И сразу появились переходы на личности :-\

Пора выползать из подполья.
Екатерина, если не сложно, можете объяснить о каком подполье идет речь?
Вроде как и истыпания есть, и курсинг начал развиваться, про выставки я вообще молчу - было бы желание.


Может вместо того, чтобы устраивать непонятно что, объединиться и работать не для себя и своих питомников, а для породы? Ведь теперь к созданию клуба подключились не только совсем начинающие владельцы питомников и просто борзых, но и люди которые уже давно в породе.

Екатерина, Марина, очень большая просьба! Почитайте как правильно цитировать сообщения и хоть как-то редактируйте цитируемое, ваши посты очень сложно читать.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Ирчик от Января 15, 2011, 05:11:28 pm
Глядя на состав "оргкомитета", можно предположить, что действо будет развиваться по сценарию известной басни про лебедя, рака и щуку... Атмосфера явно нездоровая, хотя сама идея правильная. Я так думаю.(с)


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Александрит от Января 15, 2011, 05:21:17 pm
Интересно, почему на поставленые вопросы ТЕПЕРЬ должны отвечать люди, которые только появились в списке оргкомитета

Да потому что, эти вопросы и задавали люди, которые появились в оргкомитете. ;)
Причем задавались в тоне, для развязывания ругни на форуме.
У людей, которые звонили по поводу организации клуба, эти же вопросы звучали по другому. На них ответили в телефонном режиме. Все кто звонил, ВСЕ!! решили приехать...
Теперь мы видим людей, которые не видели в открытии клуба смысла в организаторах этого же клуба.

 Ни один из них нам не звонил. Я уже устала это повторять и писать свой телефон.  Я ЗВОНИЛА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ САМА. И что? Со мной не захотели разговаривать.
Написала на форуме, то что вы и хотели, первую задачу для размещения людей.ОПЯТЬ СВОЙ ТЕЛЕФОН. НИКТО НЕ ЗВОНИЛ.
 Какова задача у организационной группы №2? Написать второй устав?От того что его выставят на форуме ничего не изменится. В любом случае голосовать будут люди ТОЛЬКО присутствующие на собрании. Вносить изменения будем только посредством голосования.
 
Помимо устава существует еще масса других вопросов и задач.
Именно это и будет предложено на собрании.

Вы только и твердите, что кто-то хочет сделать клуб под себя.
Ну сколько можно?

Уже всем понятно, что появилась опозиционная группа организаторов, которая добавила себя в списки . Зачем? Потешить свое самолюбие? Ведь подготовить свой проект может каждый желающий и  на собрании выложить к обсуждению.
Почему вы решили, что 20 января никто не приедет? Многие люди менялись сменами на работе, многие купили билеты. Этот пункт вас не интересовал совершенно.Или кто-то из организаторов №2 спрсил на форуме, ВСЕМ ЛИ УДОБНО НА 5 МАРТА?

Влада пишет

теперь к созданию клуба подключились не только совсем начинающие владельцы питомников и просто борзых, но и люди которые уже давно в породе.


Это Вы о ком? Опять Ваши фантазии. Были люди разные.

ХВАТИТ НАСТРАИВАТЬ ЛЮДЕЙ ЧИТАЮЩИХ ЭТУ ТЕМУ НА ТО, что кто-то хочет что-то, того чего и не знаю.... 8)

У Вас есть предложения???Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Александрит от Января 15, 2011, 05:27:38 pm
Атмосфера явно нездоровая, хотя сама идея правильная.

Очень это все расстраивает.

 Хотели этого избежать, но люди постарались все превратить в ...


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Ирчик от Января 15, 2011, 07:19:36 pm
Очень это все расстраивает.

 Хотели этого избежать, но люди постарались все превратить в ...

А Вы не расстраивайтесь, Катя, меньше эмоций- здоровье-то дороже. Делайте то, что считаете нужным, а время покажет, кто был прав и действительно пытался сделать "что-то для породы", а кто проходил мимо.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Февраля 24, 2011, 06:12:33 pm
Напоминаю, до собрания осталось чуть больше недели!
Катя, место сбора изменено или осталось прежним?
Все ли 90 человек подтвердили свое участие в сборах?


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Александрит от Февраля 24, 2011, 06:46:49 pm
Цитировать
Катя, место сбора изменено или осталось прежним?

Да, место сбора прежнее.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Наташа Политуха от Февраля 24, 2011, 07:32:00 pm

Да, место сбора прежнее.
А мы тут подумали-подумали, с Людмилой Петровноц Зубовой(в телефонном режиме)и решили, что нужно это мероприятие перенести в Харьков на 14 мая, на время проведения в-ки.., всё таки народа по более будет..!
И город у нас уважаемый.., к нам даже сам Медведев приезжал, потусить....!!! :P


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Февраля 24, 2011, 09:02:49 pm
А мы тут подумали-подумали, с Людмилой Петровноц Зубовой(в телефонном режиме)и решили, что нужно
Вам, Наташа, нужно было не Л.П. звонить, а господину Онищенко, т.к. только он может изменить место и дату сбора.  ;)


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Наташа Политуха от Февраля 24, 2011, 09:34:25 pm
Вам, Наташа, нужно было не Л.П. звонить, а господину Онищенко, т.к. только он может изменить место и дату сбора.  ;)
Я вообще никому не звоню.., я только отвечаю на звонки..!


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: марина от Февраля 24, 2011, 11:57:25 pm
Цитировать
Я вообще никому не звоню.., я только отвечаю на звонки..!
прям мИНИСТР ;)

 
Цитировать
И город у нас уважаемый.., к нам даже сам Медведев приезжал, потусить....!!!  :P


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Александрит от Марта 02, 2011, 10:05:05 pm
Напроминаем!
Собрание состоится 5 марта в 9-00.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Наташа Политуха от Марта 02, 2011, 10:27:16 pm
Напроминаем!
Собрание состоится 5 марта в 9-00.

Понятно, что семечек  от тебя(брехушка) я не дождусь..., нажарь.., хоть на собрании полускаем...!


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Марта 05, 2011, 02:46:11 pm
Очень надеюсь, что организаторы ознакомят наших форумчан с результатами собрания.
Пришли ли стороны к общему знаменателю?


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Александрит от Марта 05, 2011, 06:06:20 pm
Собрание состоялось.

На собрании было принято решение о создании монопородного клуба породы русская псовая борзая.Обсудили и приняли положения устава.Определены  цели и задачи .
Решены организационные вопросы.
Более подробная информация будет представлена на сайте монопородного клуба чуть позже.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Helena от Марта 05, 2011, 07:04:44 pm
Александрит, поздравляю!
Ждем ссылочку.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Александрит от Марта 06, 2011, 11:19:46 am
СПАСИБО..
Хотим поблагодарить всех, кто приехал на собрание, принял участие в создании клуба и предложил свою помощь в его развитии.

А ссылку на сайт обязательно выставим.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: марина от Марта 08, 2011, 08:22:07 pm
Лена спасибо за поздравление!
Клуб будет!!!
у членов клуба большие планы :
-открытие сайта
-если успеем ,будет монопородный чемпионат в этом году
-выезд членов клуба в отьезжие поля (с охотой,посиделками у костра...)
-проведение семинаров
-издание  журнала о РПБ
- и еще много всего интересного!
Спасибо всем за поддержку и помощь в открытии клуба!


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Ирчик от Марта 09, 2011, 10:50:05 am
В добрый путь!  :) Рада, что нездоровый ажиотаж вокруг вопроса о создании монопородного клуба "рассосался" сам собой.


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: марина от Марта 09, 2011, 10:52:36 am
Ира Спасибо!


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Dara от Сентября 22, 2015, 07:45:34 am
Лена спасибо за поздравление!
Клуб будет!!!
у членов клуба большие планы :
-открытие сайта
-если успеем ,будет монопородный чемпионат в этом году
-выезд членов клуба в отьезжие поля (с охотой,посиделками у костра...)
-проведение семинаров
-издание  журнала о РПБ
- и еще много всего интересного!
Спасибо всем за поддержку и помощь в открытии клуба!


Это было написано в 2011 году... прошло четыре года, про монопородный клуб РПБ ничего не слышно...
Возможно, есть какая-то новая информация? поменялись цели, задачи, приоритеты?
Клуб развивается, но мы об этом не знаем?


Название: Re: Открытие монопородного клуба РПБ в Украине
Отправлено: Vlada от Сентября 24, 2015, 10:54:48 pm
Было проведено 4 Чемпионата породы в рамках международных выставок в Запорожье. На следующих выходных будет последний 5 Чемпионат и по словам президента клуба они прекращают деятельность.